Brill AV Media członkiem Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Brill AV Media członkiem Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Brill AV Media członkiem Warszawskiej Organizacji Turystycznej

W kwietniu tego roku dołączyliśmy do grona instytucji kultury, obiektów konferencyjnych, sieci hotelowych, tour operatorów i innych przedstawicieli warszawskiej branży MICE zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem o charakterze publiczno-prywatnym, platformą współpracy i integracji środowiska turystycznego w Warszawie. Członkiem inicjującym powstanie stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, a jednym z najważniejszych celów jest promowanie Warszawy jako destynacji turystycznej i destynacji kongresowo-konferencyjnej m.in. poprzez współpracę z branżą oraz tworzenie i komercjalizowanie produktów turystycznych. Stowarzyszenie ma członków zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.
Warszawska Organizacja Turystyczna zajmuje się trzema kluczowymi obszarami: integracją branży, branżą spotkań sektora MICE i turystyką indywidualną. Działania związane z promocją Warszawy jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań oraz pozyskiwaniem wydarzeń do miasta realizowane są przez należące do WOT Warsaw Convention Bureau (źródło: www.wot.waw.pl).

Fot. Filip Kwiatkowski, archiwum www.warsawtour.pl