Nagłośnienie

Jakość dźwięku jest niezwykle ważna – całość zaprojektowanego sprzętu musi działać w trybie nieprzerwanym oraz posiadać intuicyjny system kontroli. Dzięki podłączeniu systemu audio do centralnego systemu sterowania, nagłośnienie można w prosty sposób dostosowywać do klientów przebywających w hotelu czy charakteru odbywającego się wydarzenia.

Masz własny pomysł? Pomożemy Ci go zrealizować!

Rodzaj systemu jest zależny od jego przeznaczenia oraz gabarytów pomieszczeń. Nasza oferta zawiera pełen zakres usług i urządzeń nagłośnieniowych do obsługi wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, rozrywkowych oraz koncertów. Zapewniamy kompleksową instalację systemu, integrację z systemem sterowania oraz pełny serwis. Dostarczamy wszystkie niezbędne komponenty systemu:

  • Głośniki
  • Konsolety audio
  • Cyfrowe procesory audio

  • Equalizery
  • Wzmacniacze
  • Mikrofony

SYSTEMY TELEKONFERENCYJNE

Systemy telekonferencyjne ułatwiają prowadzenie telekonferencji oraz zapewniają dobrą słyszalność i zrozumiałość wszystkim grupom uczestników.

SYSTEMY DYSKUSYJNE

Słyszeć i być słyszanym – to zasadniczy wymóg stawiany wyposażeniu technicznemu w miejscach debat i salach konferencyjnych. Systemy dyskusyjne zapewniają każdemu aktywnemu uczestnikowi dobrą jakość detekcji głosu i zrozumiałe odtwarzanie wypowiedzi innych uczestników. Co więcej, system umożliwia aktywne zarządzanie osobami uczestniczącymi w dyskusji, udzielanie głosu lub nagrywanie zdarzenia.

SYSTEMY KONFERENCYJNE

Rozbudowują systemy dyskusyjne o dystrybucję tłumaczenia zintegrowaną z rozwiązaniami do głosowania, zapewniając pełne zarządzanie zintegrowanego systemu z technologiami IT. Mogą być instalowane jako jednostki wbudowane, zestawy stolikowe lub bezprzewodowe zestawy mobilne.

Zobacz pełny katalog stałych instalacji audiowizualnych